Mediu


Consultanta si asistenta pentru accesarea de fonduri nerambursabile:


Pregatirea accesarii fondurilor nerambursabile prin:

○ analiza eligibilitatii Aplicantului si respectiv a proiectului acestuia;
○ asistenta in stabilirea grupului tinta in conformitate cu prevederile programului de finantare;
○ stabilirea de solutii pentru incadrarea proiectului in conditiile programului de finantare nerambursabila;
○ asistenta la identificarea de parteneri eligibili pentru proiect;
○ asistenta la stabilirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul parteneriatului incheiat pentru implementarea proiectului;
○ consultanta la alocarea resurselor (materiale si umane) necesare si intocmirea bugetului alocat pentru implementarea proiectului;
○ realizarea documentatiei de accesare a programului de finantare;
○ asistenta la pregatirea documentelor insotitoare cererii de finantare
○ asistarea clientului in relatia cu Autoritatea Contractanta;
○ consultanta pentru pregatirea documentelor in vederea pre-contractarii finantarii nerambursabile.
Consultanta si asistenta la implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile:

Managementul procedural al finantarii:

○ consultanta pentru insusirea de catre client a procedurilor (tehnice si financiare) de lucru in cadrul programului/programelor de finantare nerambursabile;
○ asistarea clientului in relatia acestuia cu Autoritatea Contractanta in procesul de implementare a proiectului;
○ asistarea clientului la gestionarea documentelor justificative aferente implementarii activitatilor prevazute in proiect;
○ consultanta la intocmirea raportarilor periodice catre Autoritatea Contractanta
in vederea realizarii decontarilor cheltuielilor realizate pentru proiect.


Management de proiect:

○ consultanta la implementarea activitatilor proiectului printr-un management eficient al timpului (grafic realizare activitati) si al resurselor (buget);
○ asistarea clientului la organizarea, gestionarea si monitorizarea activitatilor in vederea atingerii obiectivelor asumate prin proiect.


Consultanta achizitii publice de servicii si bunuri:

○ pregatirea documentatiilor/dosarelor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedurile specifice legislatiei achizitiilor publice;
○ consultanta pentru pregatirea si desfasurarea procedurilor de achizitie;
○ asistarea clientului in vederea obtinerii avizelor Autoritatii Contractante pentru procedurile de atribuire derulate;
○ asistarea clientului la desfasurarea contractelor de achizitie si la eligibilitatea cheltuielilor efectuate.
Intrebari FrecventeCititi si despre proiectele Confero Finance in domeniul Mediului

 

Parteneriate

Clientii nostri

Curs valutar