Mediu

Contract: “ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI SPRIJIN PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Depozit de deşeuri periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda).

Calitate:
Asociat;

Servicii oferite:
• Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractarea lucrarilor de executie si proiectare; asistenta in evaluarea ofertelor; asistenta in semnarea contractelor de servicii (revizuire documentaţiile de atribuire iniţiale şi supervizare);
• Intarirea capacitatii de management a contractului;
• Realizarea publicitatii masurii, precum si elaborarea strategiei de constientizare publica. Desfasurarea primei campanii de constientizare publica.

Beneficiar:: Municipiul Turda 

Contract: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC - BATAL DEPOZITARE REZIDUURI PETROLIERE STRADA LACUL PESTELUI”

Calitate:
Asociat;

Servicii oferite:
• Acordarea de asistenta tehnica Unitatii de Implementare a Proiectului in managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, inclusiv in stabilirea manualului de proceduri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului UIP;
• Asistenta in derularea Procedurilor de achizitie publica in vederea selectarii prestatorilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si in semnarea contractului de servicii de supervizare (inginerul) si lucrari (proiectare si executie). Asistenta in elaborarea, atribuirea si incheierea contractului de supervizare lucrari;
• Acordarea de asistenta tehnica în proiectarea si implementarea strategiilor de informare publica in legatura cu reabilitarea sitului contaminat (in special importanta reducerii impactului negativ asupra comunitatii locale).

Beneficiar:: Municipiul Campina 


Proiect Phare: „Realizarea unui sistem de colectare selectiva a deşeurilor in zona Nehoiu – Siriu, premisa a dezvoltarii durabile locale”
 

Servicii oferite: Realizarea documentatiei necesare obtinerii finantarii

Linia de finantare: PHARE – Programul de coeziune economica si sociala – Investitii publice in sectoarele de mediu

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Nehoiu, Jud. Buzau

Obiectiv: Proiectul a prevazut introducerea si dezvoltarea unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor in zona Nehoiu-Siriu, in vederea reducerii cantitatii deseurilor depozitate, a depozitarii ilegale si incontrolabile a acestora. 

Proiect Fondul de Mediu: „Completarea instalatiei de tratare a apei uzate”

Servicii oferite:

Realizarea documentatiei necesare obtinerii finantarii
Asistenta in organizarea procedurilor de achizitii in organizarea licitatiilor pentru componentele de servicii, bunuri si lucrari conform procedurilor de achizitie;
Asistenta in negocierea si contractarea serviciilor, bunurilor si lucrarilor;
Pregatirea cererilor de plata;
Asistenta in implementarea contractelor (management de contract, modificare a contractului, etc.) si reclamatii.

Linia de finantare: Fondul pentru Mediu

Beneficiar: SC Frigorifer SA Tulcea

Obiectiv: Instalatie completa de tratarea a apelor uzate la nivelul cerintelor Normelor si Directivelor Uniunii Europene

Intrebari frecventeCititi si despre serviciile Confero Finance in domeniul MediuluiParteneriate

Clientii nostri

Curs valutar