Investitii pentru Dezvoltarea Afacerilor

Proiectele Confero Finance in acest domeniu constau in realizarea documentatiilor necesare obtinerii fondurilor structurale nerambursabile si in asigurarea consultantei/asistentei la implementarea proiectelor.


 

Contract “Construire Autodrom cu Functionalitati de Cercetare in Domeniile Conducerii Auto Defensive si al Sigurantei Rutiere” - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 – Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.3.2. – Dezvoltarea infrastructurii de C-D a intreprinderilor, cu crearea de noi locur de munca pentru C-D:

Servicii oferite:
Consultanta cu privire la procedurile de achizitii pentru servicii, lucrari si bunuri;
• Management de proiect.


Beneficiar:: S.C. TITI AUR S.R.L. 

Contract: Servicii de consultanta pentru elaborare proiect si consultanta in implementare pentru proiectul “ Centru de afaceri Oradea”

Servicii oferite:
•Servicii de elaborare a documentatiei necesare intocmirii proiectului- refacere cererii de finantare; refacere studiu de fezabilitate ( exclusiv partea tehnica); refacere plan de afaceri; refacere buget ; asistenta la intocmirea dosarului cererii de finantare asistenta la depunerea proiectului ; asistenta la intocmirea de note explicative, completari, raspunsuri la eventualele solicitari ale Organismului Intermediar in etapele de evaluare, precontractare pentru documentatiile pregatite;
• Servicii de consultanta in managementul implementarii proiectului - consultanta cu privire la procedurile de achizitii pentru servicii, lucrari si bunuri din punct de vedere al documentelor solicitate; asistenta in realizarea rapoartelor de progres tehnice si financiare cuprinzand informatii referitoare la derularea activitatilor din proiect; consultanta in elaborarea cererilor de rambursare;
• Consultanta pentru respectarea procedurilor programului si asistenta in managementul de proiect si monitorizarea implementarii proiectului conform graficului de desfasurare a activitatilor prevazute in contractul de finantare


Beneficiar:: Tradecenter SRL 

Contract: servicii de consultanta pentru proiectul „OVIDIU SOLAR ENERGY – ferma de panouri solare 2,5 MW” - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 4, Domeniul major de interventie 4.2

Servicii oferite:
• Servicii de verificare a documentatiei necesare intocmirii proiectului;
• Consultanta cu privire la procedurile de achizitii pentru servicii, lucrari si bunuri;
• Asistenta in realizarea rapoartelor de progres tehnice si financiare cuprinzand informatii referitoare la derularea activitatilor din proiect;
• Consultanta in elaborarea cererii de plata;
• Consultanta pentru respectarea procedurilor programului si asistenta in managementul de proiect si monitorizarea implementarii proiectului conform graficului de desfasurare a activitatilor prevazute in contractul de finantare.

Beneficiar:: S.C. Black Sea Transport S.R.L. 

Contract: Servicii de consultanta pentru proiectul „Parc Eolian Stalpu” - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 4, Domeniul major de interventie 4.2

Servicii oferite:
• Asistenta in pregatirea documentelor suport pentru proiectul selectat provizoriu;
• Asistenta in rezolvarea solicitarilor finantatorului;
• Consultanta in etapa de pregatire a documentelor aditionale pentru etapa de precontractare;
• Asistenta in implementarea proiectului (dosare achizitii, dosare cereri rambursare, rapoarte de progres).

Beneficiar:: S.C. Energie Verde Proiect Stalpu S.R.L. 

Judetul Sibiu – proiect de modernizarea unei intreprinderi prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare si reabilitare hala de productie existenta

Judetul Calarasi – proiect de modernizarea unei intreprinderi prin dezvoltarea capacitatii de productie

Judetul Arges – proiect de modernizarea unei intreprinderi prin achizitia de utilaje

Judetul Prahova – proiecte de modernizarea a doua intreprinderi prin achizitia de echipamente

Judetul Ialomita – proiect de modernizarea unei intreprinderi prin achizitia de utilaje si echipamente inalt tehnologizate


 Intrebari FrecventeCititi si despre serviciile Confero Finance in domeniul Investitiilor pentru Dezvoltarea Afacerilor


Parteneriate

Clientii nostri

Curs valutar