Dante-C. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Centru

"Dante-C. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Centru" este un proiect finanțat din fonduri europene, mai exact din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în cadrul liniei de finanțare „România Start Up Plus”.

Proiectul este implementat de Asociatia Uniunea Editorilor din Romania, in parteneriat cu Confero Finance si Consulteam Human Capital.

Proiectul a luat naștere în urma identificării necesității de sprijinire a categoriilor de persoane care fac parte din grupul-țintă, care doresc să-și deschidă o afacere pe cont propriu (start-up), dar nu dispun de cunoștințele și finanțarea necesare.

Prima nevoie identificată la nivelul persoanelor ce alcătuiesc grupul-țintă este lipsa cunoștințelor necesare inițierii unei afaceri. Prin studiile statistice realizate la nivel național și disponibile publicului larg pe site-ul www.insse.ro la secțiunea Piața forței de muncă, dar și în Acordul de Parteneriat 2014-2020 se constată o nevoie generală de specializare și participare la cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, deoarece există o lipsă acută de informații cu privire la mediul de afaceri și la riscurile și oportunitățile din fiecare domeniu.

Proiectul nostru răspunde acestei nevoi prin activități de formare propuse cu accent pe aplicații practice (modulul antreprenoriat propus conține 30 de ore teorie dublate de 50 de ore de practică în care se va pune accentul pe studii de caz), dar și prin înființarea Centrelor de Resurse pentru Start-up-uri care au ca obiectiv facilitarea accesului la sursele de informare și consiliere de specialitate.

Parteneriate

Clientii nostri

Curs valutar