Intrebari frecvente

Agricultura


Daca sunt detinatorul unui teren agricol pot sa accesez fonduri nerambursabile de la UE si ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru modernizarea exploatatiei?

R: Pentru a fi eligibil, fermierul trebuie conform Programului National de Dezvoltare Rurala sa indeplineasca cateva conditii de baza. Beneficiarul poate fi atat persoana fizica cat si persoana juridica, ce poate fi constituit ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), Asociatie familiala autorizata (AF), Societate in nume colectiv (SNC), Societate in comandita simpla (SCS), Societate pe actiuni (SA), Societate in comandita pe actiuni (SCA), Societate cu raspundere limitata (SRL), Societate comerciala cu capital integral privat, Societate agricola, Cooperativa agricola, Grup de producatori sau Organizatii producatori. In plus, benefiaciarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala in raport cu proiectul.Daca un beneficiar foloseste in cadrul cererii de finantare un anumit curs, contractul de finantare se va semna la acest curs sau la unul mai actualizat?

R: Beneficiarul va semna contractul de finantare cu Organismul Intermediar in cazul selectarii proiectului pentru finantare, la cursul folosit in Bugetul Indicativ din cererea de finantare.


Servicii in domeniul Agriculturii

Proiecte in domeniul Agriculturii Cercetare - Dezvoltare - InovareCare sunt domeniile majore de interventie finantate prin Axa prioritara 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE)?

R: Domeniile finantate de Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) sunt dupa cum urmeaza:
• Cercetare dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie;
• Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative;
• Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovareCine poate solicita finantare prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), Axa prioritara 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”?

R: Beneficiarii fondurilor europene prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) sunt dupa cum urmeaza:

• Intreprinderi cu sau fără activitate de CD menţionată în statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principală. Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia;
• Organizaţii de cercetare. Din această categorie fac parte instituţii de drept public şi/sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. Organizaţie de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanţare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.


Servicii in domeniul Cercetare - Dezvoltare - InovareDezvoltarea resurselor umaneCati bani as putea obtine printr-un proiect in cadrul POS DRU?

R: In cadrul POS DRU, in functie de liniile de finatare active, se pot obtine finantari de pana la 500.000 euro pentru proiecte depuse la nivel regional, in timp ce pentru proiectele la nivel national valoarea maxima poate ajunge pana la 5.000.000 euro;Pentru ce tip de activitati poate obtine o firma finantare in cadrul POS DRU?

R: In cadrul POS DRU, in functie de axa care se doreste a fi accesata, se pot finanta activitati diverse destinate resurselor umane ale unei companii: strategii de dezvoltare, programe formare profesionale in domenii diverse, specifice nevoilor angajatilor si companiei, programe destinate promovarii antreprenoriatului, activitati ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate la locul de munca.


Servicii in domeniul Dezvoltarii Resurselor Umane

Proiecte in domeniul Dezvoltarii Resurselor UmaneDezvoltarea afacerilor


Dispun de o suma de bani care imi permite dezvoltarea afacerii intr-o masura insuficienta intr-un ritm prea lent. Care sunt solutiile pentru a obtine bani nerambursabili de la UE?

R: Apelarea la un consultant de specialitate pe fonduri europene poate fi o solutie, deoarece acesta este permanent in contact cu organismele de finantare si poate oferi astfel varintele optime de dezvoltare a afacerilor prin studierea, compararea si particularizarea fiecarui caz in parte, cu programele de finantare.Se pot obtine bani nerambursabili numai de la UE?

R: Datoria unui consultant este sa ofere clientului, informatii exacte, corecte, cat mai actuale si personalizate pentru fiecare caz in parte. Astfel, consultantul cauta diverse modalitati de finantare care pot fi atat programe prin care sunt utilizati bani de la UE cat si programe ce utilizeaza fonduri nationale.


Servicii in domeniul Investitiilor pentru Dezvoltarea Afacerilor

Proiecte in domeniul Investitiilor pentru Dezvoltarea AfacerilorMediu


Care sunt domeniile finantare prin Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)?

R: Domeniile finantate de Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) sunt dupa cum urmeaza:

• Sectorul de apa si apa uzata, prin Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;
• Sectorul de management al deseurilor si reabilitarea terenurilor poluate istoric, prin Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
• Sectorul de termoficare, prin Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate”; Sectorul de protectie a naturii, prin Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;
• Sectorul de protectie impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere, prin Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenira a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”;
• Asistenta tehnica, prin Axa prioritara 6 “Asistenta tehnica”.Cine poate accesa fonduri europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)?

R: Beneficiarii fondurilor europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) sunt dupa cum urmeaza:

• Axa prioritara 1 – Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) reprezentate de operatorii regionali;
• Axa prioritara 2 – Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) reprezentate de Consiliile Judetene;
• Axa prioritara 3 – Autoritatile publice locale sau, in anumite cazuri, operatorii serviciilor de incalzire urbana;
• Axa prioritara 4 – Administratorii si custozii ariilor protejate, Agentiile Regionale de Protectia Mediului (ARPM–urile), Agentiile pentru Protectia Mediului (APM–urile), autoritatile publice, ONG-urile, institutele de cercetare, universitatile, muzeele;
• Axa prioritara 5 – Administratie Nationala “Apele Romane” (ANAR) este unicul beneficiar al proiectelor finantare pentru acest sector;
• Axa prioritara 6 – Autoritatea de Management (AM) si Organismul Intermediar al Programului Operational Sectorial de Mediu (OI POS Mediu).Ce poate fi finantat prin Fondul de Mediu?

R: Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu a initiat mai multe proiecte care vizeaza urmatoarele domenii:

• Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
• Prevenirea poluarii;
• Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
• Reducerea nivelurilor de zgomot;
• Utilizarea de tehnologii curate;
• Gestionarea deseurilor, inclusive a celor periculoase;
• Protectia resurselor de apa, statiile de tratare si statiile de epurare;
• Conservarea biodiversitatii;
• Administrarea ariilor naturale protejate;
• Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
• Cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
• Reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
• Impadurirea padurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri;
• Lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statuluiCare sunt beneficiarii fondurilor asigurate din Fondul de Mediu?

R: Avand in vedere spectrul larg de sectoare finantare prin Fondul de Mediu, se pot finanta proiecte propuse de catre urmatoarele categorii:

• operatori economici;
• organizatii neguvernamentale;
• unitati administrativ-teritoriale;
• unitati si institutii de invatamant.
Toti solicitantii de finantare din Fondul de Mediu trebuie sa indeplineasca criterii generale prevazute de legislatia in vigoare privind Fondul de Mediu.


Servicii in domeniul Mediului

Proiecte in domeniul MediuluiAdministratie Publica Locala


Se poate recupera taxa pe valoarea adaugata (TVA) la cheltuielile efectuate din fonduri structurale?

R: Autoritatile publice locale care acceseaza fonduri structurale isi pot recupera ulterior TVA pentru cheltuielile aferente. Ministerul Economiei si Finantelor Publice preia de la autoritati TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.Pot fi accesate de catre autoritatile publice locale fondurile europene destinate imbunatatirii serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare?

R: Fondurile europene destinate imbunatatirii serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare pot fi accesate exclusiv de catre autoritatile publice locale. Lista beneficiarilor exclude orice potential reprezentant al sectorului privat. De asemenea, asocierea autoritatilor locale dintr-o regiune sau un judet este conditia principala cand e vorba de dezvoltarea sectorului de apa. Numai asociatia formata de administratiile locale poate fi beneficiarul proiectului.In ce consta cofinantarea unui proiect depus pe fonduri structurale?

R: Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile, precum şi cofinanţarea. Cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de către Autorităţile de Management. De asemenea, cofinantarea va fi stabilita prin Ghidurile Solicitantului ca si procent din cheltuielile eligibile.


Servicii in domeniul Administratiei Publice Locale

Proiecte in domeniul Administratiei Publice LocaleTurism


Ce programe sunt destinate infrastructurii de turism?

R: In domeniul fondurilor structurale, programele destinate infrastructurii de turism sunt reprezentate de Programul Operational Regional (POR) Axa prioritara 5 cat si Masura 313 a FEADR.

Axa 5 are trei domenii de interventie diferentiate de lista activitatilor eligibile, si anume:
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
5.2   Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism in vederea valorificarii resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice
5.3     Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Masura 313 finanteaza urmatoarele tipuri de investitii:
• investitii in infrastructura de primire turistica
• investitii in activitati recreationale
• investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc
• dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul ruralCare sunt beneficiarii programelor destinate turismului?

R: Beneficiarii pot fi impartiti in beneficiari directi si indirecti. Beneficiarii indirecti sunt reprezentati de vizitatori, turisti, locuitorii zonei cuprinse in proiect, etc. Beneficiarii directi sunt:

• Autoritati ale administratiei publice locale si centrale;
• Microintreprinderi si IMM-uri din domeniul turismului;
• Persoane juridice care nu sunt agenti economici ;
• ONG-uri
• Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale


Servicii in domeniul Turismului

Proiecte in domeniul Turismului  Pentru alte intrebari, contactati consultantii Confero Finance.

 

 


Parteneriate

Clientii nostri

Curs valutar